Bedriftsforsikring

Som næringsdrivende skal du ha fokus på din egen bedrift, og å tjene penger! Nordmenn er flinke til å forsikre biler, bygninger, maskiner, løsøre og varer, men dessverre veldig dårlig til å forsikre inntekten. Visste du at hver tredje bedrift i Norge går konkurs innen tre år etter en brann? Årsaken er ofte at avbruddsforsikringen som er avtalt ikke varer lenge nok. Alle bransjer har sine forsikringsbehov, og det kan være både vanskelig og tidkrevende å holde seg orientert om hvilke forsikringer du bør ha, hvilke som er lovpålagt og hvilket selskap som tilbyr de beste løsningene.


Pensjon og økonomisk rådgivning.


Som personer har vi mange roller. Vi er privatpersoner, ansatte eller kanskje selvstendig næringsdrivende. Felles for oss alle er at vi er enkeltindivider som må ta ansvar for oss selv.

Les mer..Les mer om våre tjenester og rådgivning..


Få gode råd fra rådgivere med lang og bred erfaring.

Ulykke

Hvis en ansatt blir varig invalid i en ulykke er det viktig å ha forsikring som gir erstatning til å bygge om bil og hus, eller gjør det mulig å…

Helseforsikring

Selv om norsk offentlig helsevesen er blant de beste i verden kan ventetiden for behandling av og til føles svært lang. Med en helseforsikring kan du…

Kritiske sykdom

Blir en ansatt alvorlig syk, for eksempel av kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag, skal han eller hun ikke behøve å få økonomiske problemer i…

Uførepensjon

Som selvstendig næringsdrivende har du rett til full lønn i inntil tre måneder, som ansatt inntil 12 måneder. Men uansett hvor høy lønn er…

Død

Når man mister en ektefelle, samboer eller kompanjong i ulykke eller ved sykdom, er det lovregler for hvem som har krav på arv og når det må skiftes.…

Alderspensjon

Alle har krav på alderspensjon fra Folketrygden, og nå kan du selv velge om du vil ta den ut fra du er 62 år eller vente til senere.