Helseforsikring

Helseforsikring

Selv om norsk offentlig helsevesen er blant de beste i verden kan ventetiden for behandling av og til føles svært lang. Med en helseforsikring er du sikret rask og god behandling.Helsevesenet er under stort økonomisk press og må gjøre tøffe prioriteringer. Naturlig nok vil øyeblikkelig hjelp og pleietrengende ofte komme i første rekke. En helseforsikring kan være et viktig supplement og bidra til at du får rask tilgang og behandling hos legespesialist eller på sykehus. Det kan bidra til at du kommer raskere tilbake i arbeid og et normalt liv.