Husforsikring

Husforsikring

Du vet sikkert at husforsikringen gir erstatning ved brann, vannledningsbrudd og innbrudd. Men for at den skal virke slik du forventer er det viktig at du har gitt riktig informasjon.Svært mange har feil areal på sin bolig- eller hytteforsikring, - det kan gi katastrofale følger ved en brann. Og har du forsikret huset dersom det oppstår skader ved insekter, dyr, sopp eller råte?

Dersom det oppstår skader som følge av feil en godkjent/autorisert håndverker eller entreprenør har gjort, - kan det være at dette dekkes på forsikringen de første 10 årene.

Hvis en i husstanden blir avhengig av rullestol, - ønsker du at vi skal erstatte kostnaden ved ombygging?

Snakk med oss om hvilken type forsikring du ønsker, - billigst mulig eller best mulig.

Har du riktig areal på bolig- eller hytteforsikring? Hvis du har oppgitt for lite areal kan erstatningen ved en brann eller annen skade reduseres tilsvarende.

  • Har du vurdert å forsikre huset mot skader ved insekter, dyr, sopp eller råte?
  • Hvis en i husstanden skulle bli avhengig av rullestol, ønsker du at forsikringen skal erstatte kostnadene ved en nødvendig ombygging?

Snakk med oss om hvilken type forsikring du ønsker - billigst mulig eller best mulig?

Tips

Hvis det skjer en skade på huset som følge av feil begått av en godkjent (autorisert) håndverker eller entreprenør kan det være at dette er dekket av forsikringen.