Livsforsikring

Når en person dør er det lovregler for hvem som har krav på arv og når det må skiftes.Barn har krav på arv og ektefelle/samboer skal fortsatt ha et sted å bo. Ofte blir det slik at dette koster mye penger for den som sitter igjen. Hvordan har du tenkt å løse denne situasjonen om det skulle skje deg?

Ønsker du å diskutere og planlegge for en situasjon som vi alle vet kommer, bistår vi gjerne med informasjon og veiledning.