Uførepensjon

Hvis du er ansatt og blir sykemeldt har du rett til full lønn i inntil 12 måneder. Men visste du at uansett hvor mye du tjener vil du aldri få mer enn seks ganger grunnbeløpet?Siden 1G er 93.634 kroner (mai 2017) betyr det at du får maksimalt 561.804 kroner i sykepenger fra NAV. Etter 12 måneder (3 måneder for selvstendig næringsdrivende) går sykepengene over til Arbeidsavklaringspenger som utgjør 66 prosent av sykepengene, altså inntil 370.790 kroner.

Da kan det være godt å ha en uførepensjon som kommer i tillegg til det du får av NAV, slik at du har bedre mulighet til å opprettholde en inntekt du kan leve av.