Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Vi vet aldri hva som skjer rundt neste sving. Skulle det skje en ulykke og du blir varig invalid er det viktig at du har en forsikring som sikrer deg et best mulig liv.Hvis du eller noen i familien blir utsatt for en ulykke kan en ulykkesforsikring være et viktig økonomisk bidrag slik at du eventuelt kan bygge om hus og bil. En romsligere økonomi gir også større mulighet til å betale for tjenester slik at du eller din nærmeste kan ha et best mulig liv. Forsikringsselskapene tilbyr forskjellige ulykkesforsikringer og ulike erstatningssummer. Vi gir deg gjerne råd og veiledning så du kan ta en beslutning på best mulig grunnlag. Ulykkesforsikring kan kjøpes av både arbeidsgiveren din og deg som privatperson.