Danica Pensjon

Danica Pensjon

Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap. Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pension er markedsleder i Danmark.Rundt 14 000 bedrifter og 200 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon. Vi er 90 ansatte med hovedkontor i Trondheim. I tillegg har Danica Pensjon flere salgskontorer i landet forøvrig.

Danica Pensjons produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter. Våre produkter selges via flere distributører, blant annet Danske Bank. Oversikt over de største distributørene finner du under forsikringsagenter.

Danica Pensjon har røtter tilbake fra 1997, og er en sammenslåing av de tidligere selskapene Nordenfjeldske Personforsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble kjøpt opp av Danica Pensjon i 2004.

Selskapets kjerneverdier er:
Ekspertise - Integritet - Verdi - Agilitet - Samarbeid