KLP Bedriftspensjon AS

KLP Bedriftspensjon AS

KLP Bedriftspensjon AS, et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, har siden opprettelsen i 2006 vist seg som en konkurransedyktig leverandør av pensjonsordninger til bedrifter i både offentlig og privat sektor.Et viktig satsingsområde for KLP Bedriftspensjon AS er innskudds- og foretakspensjon, kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens valg. Satsingen på innskuddspensjon gjør KLP til en mer komplett tjenestepensjonsleverandør. KLP Bedriftspensjon AS utnytter konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen.

Selskapet tilbyr en komplett produktpakke for kunder som ikke har kommunal pensjonsordning.

For kunder som velger å gå fra bruttoordning til innskuddspensjon, vil de opptjente rettig­heter i bruttoordningen bli stående i Kommunal Landspensjonskasse, mens innskuddsord­ningen etableres i KLP Bedriftspensjon AS.

KLP vil markedsføre tre hovedprofiler, som har ulik risiko. Disse spareprofilene vil ha aksjeandeler som starter på henholdsvis 70, 50 og 30 prosent. Det vil også bli tilbudt investeringsprofiler med høyere og lavere aksjeandel i tilfeller der kunden ønsker dette.

KLP Bedriftspensjon er Miljøfyrtårnsertifisert