Meld skade

Her fyller du i informasjon hvis det har skjedd noe. 


https://www.codanforsikring.no/privat/meld-skade/pages/skademelding.aspx

Hvis det haster, ta kontakt med Codan Forsikring direkte på telefon: 06300 (utlandet: +47 815 22 200) eller epost: skade@codanforsikring.no.