Pensjon og økonomisk rådgivning

Som personer har vi mange roller. Vi er privatpersoner, ansatte eller kanskje selvstendig næringsdrivende. Felles for oss alle er at vi er enkeltindivider som må ta ansvar for oss selv.I Norge er vi så heldige at vi har Folketrygden som passer på oss økonomisk og gir et minimum av støtte og hjelp hvis noe skjer. Men de aller fleste av oss ønsker å opprettholde levestandarden selv om vi skulle bli skadet i en ulykke, bli syk eller arbeidsufør, når vi blir pensjonister eller om vi mister en av våre kjære.

Planlegger du godt og tidlig nok kan du sikre deg utbetalinger i tillegg til det du får fra NAV. Det gir økonomisk trygghet gjennom livet.

Vi hjelper deg gjerne med å beregne pensjonen din og legge en god økonomisk plan så du får en trygg alderdom.

Alderspensjon

Alle har krav på alderspensjon fra Folketrygden, og nå kan du selv velge om du vil ta den ut fra du er 62 år eller vente til senere.

Dødsfall

Når en person dør er det lovregler for hvem som har krav på arv og når det må skiftes.

Arv

Har du tenkt på hvordan du kan fordele det du eier, eller hva du bør gjøre hvis du arver noe?