Tjenestepensjon

Alle bedrifter må ha en pensjonssparing for sine ansatte.Mange næringsdrivende ser på dette som en kostnad, men sannheten er at det også ligger mange muligheter her.

Med pensjonsreformen i 2011 skjedde det store endringer, og dette kan kompenseres i tjenestepensjonen. Vi gir deg som er bedriftseier gode råd og oppfølging om hvilke muligheter du har. Ansatte som slutter i bedriften får med seg et Pensjonskapitalbevis. Vet dine ansatte hva de kan gjøre med disse for å få best mulig pensjon?